Przetwarzanie Danych Osobowych

Przetwarzanie Danych OsobowychPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE

Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego pracownika. Przetwarzasz dane osobowe? Lepiej zabezpieczyć swoja firmę i wdrożyć dokumentację przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wdrożysz dokumentację przetwarzania danych osobowych, Twoja firma będzie zabezpieczona i będziesz przetwarzać dane osobowe zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem wydanym do tej ustawy.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, musi dysponować odpowiednią dokumentacją przetwarzania danych osobowych, której wymagania zostały określone w rozporządzeniu do art. 39a wspomnianej ustawy.

Brak dokumentacji i naruszenie przepisów ustawy może wiązać się z nałożeniem grzywny w wysokości do 50.000 zł za niewykonanie decyzji lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.

 

Warto podkreślić, że od 2013 na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy - prawidłowość przetwarzania danych osobowych, będą sprawdzać także Inspektorzy PIP - wykonujący blisko 90.000 kontroli rocznie! Szczegóły>

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W HOTELACH W 2013 ROKU

Businessman workingJak mało kto wie od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,  która zasadniczo zmienia zasady na jakich zakłady hotelowe przetwarzają dane osobowe swoich gości. Od tej pory zasady meldowania gości hotelowych nie będą regulowane przez ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych, lecz ustawę o ochronie danych osobowych, która nakłada obowiązek wdrożeniadokumentacji przetwarzania danych osobowych. Jak zatem postępować z danymi osobowymi gości hotelowych. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

Czytaj więcej: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W HOTELACH W 2013 ROKU

WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 2013 ROKU!

Businessman looking through a magnifyingOd stycznia 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a PIP,  prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, oprócz GIODO,  sprawdzać będą także inspektorzy PIP (to ponad 80.000 kontroli rocznie), należy zatem przypuszczać, iż znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy.

Kto przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko lub PESEL – ustawowa definicja danych osobowych jest na tyle szeroka, że w świetle decyzji wydawanych przez GIODO oraz orzeczeń sądów administracyjnych dane osobowe stanowią także adresy e-mail, a nawet numery telefonów.

Czytaj więcej: WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 2013 ROKU!

ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW? MUSISZ WDROŻYĆ DOKUMENTACJĘ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH!

Business coachingUstawa o Ochronie Danych Osobowych wskazuje jednoznacznie, do przetwarzania danych osobowych pracowników – co znajduje oparcie w art. 221 § 5 kodeksu pracy -  „stosuje się przepisy  o ochronie danych osobowych”. W rezultacie firma jest zobowiązania do wdrożenia dokumentacji pod rygorem surowych kar (od 10.000 do 50.000 zł) ze strony Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się: „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Sformułowanie to oznacza, iż za dane osobowe uważa się w szczególności dane osobowe pracowników – co znajduje oparcie w art. 221 § 5 kodeksu pracy stanowiącym wprost, że danych pracowników zatrudnianych przez pracodawcę „stosuje się przepisy  o ochronie danych osobowych”.

Czytaj więcej: ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW? MUSISZ WDROŻYĆ DOKUMENTACJĘ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH!

JAKIE OBOWIĄZKI WIĄŻĄ SIĘ Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE?

checkwwwObowiązkiem, jaki przede wszystkim musi spełnić podmiot przetwarzający dane osobowe (inaczej mówiąc Administrator Danych Osobowych – czyli firma), jest legitymowanie się odpowiednią podstawą prawną, uzasadniającą sam fakt przetwarzania przez ten podmiot określonych danych osobowych. Podstawową i najczęściej funkcjonującą podstawą jest prawidłowo uzyskana zgoda na przetwarzanie danych konkretnej osoby przez konkretny podmiot,  w określonym celu (lub celach) –  „zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści”, podkreślenia wymaga również fakt, iż zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

 

Czytaj więcej: JAKIE OBOWIĄZKI WIĄŻĄ SIĘ Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE?

Ta strona zbiera ciasteczka, w celach statystycznych. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information