ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o ochronie danych osobowych

Uzasadniony interes administratora
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Uzasadniony interes administratora

Uzasadniony interes administratora jako przesłanka przetwarzania danych osobowych Zastanawiasz się w jakich przypadkach możesz przetwarzać dane osobowe osób, z którymi nie łączy cię żadna umowa? Nie wiesz, jak należy rozumieć pojęcie prawnie uzasadnionych celów? A może szukasz informacji na temat odmienności w przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę uzasadnionych

Czytaj dalej »
Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych
Obowiązki administratora danych osobowych
adwokat Iwo Klisz

Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych  Zastanawiasz się, czy masz obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Nie wiesz, czy prawidłowo powołałeś inspektora ochrony danych. A może zastanawiasz się, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem? Z artykułu dowiesz się: kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem ochrony

Czytaj dalej »
dane biometryczne pracowników
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Czy można przetwarzać dane biometryczne pracownika

Wykorzystanie danych biometrycznych pracowników Zastanawiasz się w jakim zakresie możesz wykorzystywać dane biometryczne swoich pracowników? Nie wiesz na jakiej podstawie przetwarzanie tego typu danych jest dozwolone? A może szukasz informacji czym są dane biometryczne? W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: co to są dane biometryczne, kiedy pracodawca może przetwarzać dane

Czytaj dalej »
RODO w grupie kapitałowej
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

RODO w grupie kapitałowej

Grupa kapitałowa a RODO Spółka którą zarządzasz należy do grupy kapitałowej i zastanawiasz się, czy wpływa to na jej prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych? Nie wiesz, czy należąca do grupy kapitałowej spółka spoza Unii Europejskiej może otrzymywać dane osobowe od spółek z jej obszaru? A może poszukujesz

Czytaj dalej »
Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi
Obowiązki administratora danych osobowych
adwokat Iwo Klisz

Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi

Co powinna zawierać umowa o współadministrowanie danymi osobowymi? Planujesz wejść w relacje biznesową skutkującą współadministrowaniem danych osobowych i nie wiesz, jak opisać prawa i obowiązki stron? Zastanawiasz się, co powinno być przedmiotem wspólnych ustaleń pomiędzy współadministratorami? A może chciałbyś zlecić wykonywanie obowiązku informacyjnego jednemu z kooperantów? W artykule znajdziesz informacje

Czytaj dalej »
Współadministrator danych osobowych
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Współadministrator danych osobowych

Co to jest współadministrowanie danymi osobowymi? Współpracujesz z innymi przedsiębiorcami i zastanawiasz się, czy dane osobowe którymi dysponujecie nie podlegają współadministrowaniu? Nie wiesz, jakie dodatkowe obowiązki ciążą na współadministratorach? Zastanawiasz się, do którego ze współadministratorów powinieneś zwrócić się o realizację twojego roszczenia? Z mojego artykułu dowiesz się: Kiedy zachodzi współadministrowanie

Czytaj dalej »

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Jakiej dokumentacji wymaga RODO? Zastanawiasz się, jakich dokumentów wymaga od ciebie RODO? Posiadasz politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym sprzed kilku lat i nie wiesz, czy dokumenty te nadal są aktualne? A może poszukujesz informacji na temat rejestrów prowadzonych przez podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych? W artykule zamieszczone

Czytaj dalej »

Obowiązek informowania Prezesa UODO o własnych naruszeniach

Obowiązek samodonosu o własnych naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych Słyszałeś o obowiązku zgłaszania Prezesowi UODO incydentów w zakresie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych ale nie wiesz kiedy taki obowiązek może wystąpić? Nie wiesz, jak oceniać istotność naruszenia? A może zastanawiasz się, w jakim terminie należy zgłosić incydent? Z artykułu

Czytaj dalej »

Analiza ryzka

Co to jest analiza ryzyka? Nie wiesz, czy masz obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka? Chciałbyś przeprowadzić ją zgodnie z przepisami prawa? A może zastanawiasz się, jaka jest różnica pomiędzy analizą ryzyka a oceną skutków dla ochrony danych? Z artykułu dowiesz się: Kiedy należy przeprowadzić analizę ryzyka, Jaka jest zalecana metoda jej

Czytaj dalej »

Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych  Zastanawiasz się, czy masz obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Nie wiesz, czy prawidłowo powołałeś inspektora ochrony danych. A może zastanawiasz się, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem? Z artykułu dowiesz się: kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem ochrony

Czytaj dalej »

Odszkodowanie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Czy za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje odszkodowanie? Jesteś administratorem danych osobowych i chciałbyś poznać granice swojej odpowiedzialności cywilnej? A może, jako poszkodowany zamierzasz domagać się odszkodowania? Czy też będąc podmiotem przetwarzającym zastanawiasz się, czy odpowiadasz względem osoby, której dane przetwarzasz? Z artykułu dowiesz się: Jakie są granice

Czytaj dalej »

Administrator danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych? Przetwarzasz dane osobowe ale nie wiesz, w jakiej roli występujesz? Zastanawiasz się, kto w twojej firmie pełni rolę administratora danych osobowych? Masz problem z rozróżnienem pojęć administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych osobowych? Z treści niniejszego wpisu dowiesz się: Kim jest administrator danych osobowych,

Czytaj dalej »