Uzasadniony interes administratora
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Uzasadniony interes administratora

Uzasadniony interes administratora jako przesłanka przetwarzania danych osobowych Zastanawiasz się w jakich przypadkach możesz przetwarzać dane osobowe osób, z którymi nie łączy cię żadna umowa? Nie wiesz, jak należy rozumieć pojęcie prawnie uzasadnionych celów? A może szukasz informacji na temat odmienności w przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę uzasadnionych

Czytaj dalej »
Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych
Obowiązki administratora danych osobowych
adwokat Iwo Klisz

Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych  Zastanawiasz się, czy masz obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Nie wiesz, czy prawidłowo powołałeś inspektora ochrony danych. A może zastanawiasz się, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem? Z artykułu dowiesz się: kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem ochrony

Czytaj dalej »
dane biometryczne pracowników
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Czy można przetwarzać dane biometryczne pracownika

Wykorzystanie danych biometrycznych pracowników Zastanawiasz się w jakim zakresie możesz wykorzystywać dane biometryczne swoich pracowników? Nie wiesz na jakiej podstawie przetwarzanie tego typu danych jest dozwolone? A może szukasz informacji czym są dane biometryczne? W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania: co to są dane biometryczne, kiedy pracodawca może przetwarzać dane

Czytaj dalej »
RODO w grupie kapitałowej
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

RODO w grupie kapitałowej

Grupa kapitałowa a RODO Spółka którą zarządzasz należy do grupy kapitałowej i zastanawiasz się, czy wpływa to na jej prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych? Nie wiesz, czy należąca do grupy kapitałowej spółka spoza Unii Europejskiej może otrzymywać dane osobowe od spółek z jej obszaru? A może poszukujesz

Czytaj dalej »
Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi
Obowiązki administratora danych osobowych
adwokat Iwo Klisz

Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi

Co powinna zawierać umowa o współadministrowanie danymi osobowymi? Planujesz wejść w relacje biznesową skutkującą współadministrowaniem danych osobowych i nie wiesz, jak opisać prawa i obowiązki stron? Zastanawiasz się, co powinno być przedmiotem wspólnych ustaleń pomiędzy współadministratorami? A może chciałbyś zlecić wykonywanie obowiązku informacyjnego jednemu z kooperantów? W artykule znajdziesz informacje

Czytaj dalej »
Współadministrator danych osobowych
Jak przetwarzać dane osobowe
adwokat Iwo Klisz

Współadministrator danych osobowych

Co to jest współadministrowanie danymi osobowymi? Współpracujesz z innymi przedsiębiorcami i zastanawiasz się, czy dane osobowe którymi dysponujecie nie podlegają współadministrowaniu? Nie wiesz, jakie dodatkowe obowiązki ciążą na współadministratorach? Zastanawiasz się, do którego ze współadministratorów powinieneś zwrócić się o realizację twojego roszczenia? Z mojego artykułu dowiesz się: Kiedy zachodzi współadministrowanie

Czytaj dalej »

Odszkodowanie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Czy za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje odszkodowanie? Jesteś administratorem danych osobowych i chciałbyś poznać granice swojej odpowiedzialności cywilnej? A może, jako poszkodowany zamierzasz domagać się odszkodowania? Czy też będąc podmiotem przetwarzającym zastanawiasz się, czy odpowiadasz względem osoby, której dane przetwarzasz? Z artykułu dowiesz się: Jakie są granice

Czytaj dalej »

Kiedy i jak wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych  Zastanawiasz się, czy masz obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Nie wiesz, czy prawidłowo powołałeś inspektora ochrony danych. A może zastanawiasz się, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem? Z artykułu dowiesz się: kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe, kto nie może zostać wyznaczony inspektorem ochrony

Czytaj dalej »

Jakie kary administracyjne przewiduje RODO?

Jakie kary administracyjne przewiduje RODO?  Poszukujesz informacji na temat tego, jakie kary administracyjne grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? Zastanawiasz się, jaki jest tryb odwoławczy w przypadku nałożenia takiej kary? A może chciałbyś wiedzieć jakie są zasady nakładania i uiszczania kar pieniężnych? W niniejszym artykule znajdziesz informacje na

Czytaj dalej »

Obowiązek informowania Prezesa UODO o własnych naruszeniach

Obowiązek samodonosu o własnych naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych Słyszałeś o obowiązku zgłaszania Prezesowi UODO incydentów w zakresie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych ale nie wiesz kiedy taki obowiązek może wystąpić? Nie wiesz, jak oceniać istotność naruszenia? A może zastanawiasz się, w jakim terminie należy zgłosić incydent? Z artykułu

Czytaj dalej »

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych pracowników

Chcesz zainstalować kamerę w swoim zakładzie celem ochrony mienia? Posiadasz monitoring wizyjny i chciałbyś dostosować zasady jego prowadzenia do przepisów o ochronie danych osobowych? A może nie wiesz, jak długo możesz przechowywać nagrania z monitoringu? W artykule znajdziesz informacje na temat: Kiedy monitoring wizyjny jest dopuszczalny, Jakie dodatkowe obowiązki ciążą

Czytaj dalej »

Pseudonimizacja danych osobowych

Na czym polega pseudonimizacja danych osobowych? Spotkałeś się z pojęciem pseudonimizacji danych osobowych ale nie wiesz, co ono oznacza? Nie wiesz czym różni się pseudonimizacja od anonimizacji danych osobowych? A może zastanawiasz się, czy pseudonimizacja jest obowiązkowa na gruncie RODO? W artykule znajdziesz informacje na temat: na czym polega pseudonomizacja,

Czytaj dalej »