ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych oraz wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia, a także liderem zespołu prawników specjalistów w zakresie prawnej obsługi przedsiębiorców

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Główne Tematy

Zasada rozliczalności

zasada rozliczalności

Co to jest zasada rozliczalności i jak ją stosować?

Słyszałeś o zasadzie rozliczalności ale nie wiesz co ona oznacza? Nie wiesz do jakich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych zasada ta się odnosi? A może chcesz prawidłowo ją wdrożyć? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • treści zasady rozliczalności,
 • obowiązków administratora danych związanych z zasadą rozliczalności,
 • praktycznego stosowania zasady rozliczalności.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) odeszło od dotychczasowego modelu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, który polegał na ustawowym określeniu metod i środków ochrony danych. Obecnie to na administratorach danych oraz podmiotach przetwarzających spoczywa obowiązek ustalenia oraz wdrożenia właściwych zabezpieczeń. Dopełnieniem tychże obowiązków jest zasada rozliczalności.

Zgodnie z nią bowiem, będąc administratorem danych albo podmiotem przetwarzającym masz obowiązek wykazania (udowodnienia), że w sposób prawidłowych stosujesz inne przepisy o ochronie danych. Obowiązek ten odnosi się przede wszystkim do następujących zasad RODO:

 • zasady zgodności z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • zasady ograniczenia celu przetwarzania, zgodnie z którą dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • zasady minimalizacji danych, w myśl której dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • zasady prawidłowości nakazującej by dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • zasady ograniczenia przetwarzania, czyli przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • zasady integralności i poufności, która stanowi że dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania danych muszą dysponować środkami pozwalającymi na wykazania, iż ww. zasady wdrożyły oraz stosują prawidłowo. W przypadku zatem wniesienia skargi na administratora danych, bądź podmiot przetwarzający, a także w każdym innym postępowaniu prowadzonym w przedmiocie ochrony danych osobowych, to na ww. podmiotach spoczywać będzie ciężar wykazania, że postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sposób wykazywania okoliczności faktycznych danej sprawy jest zatem odmienny od ogólnych zasad postępowania administracyjnego, w którym to organ administracji publicznej ma obowiązek zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego.

Z uwagi na fakt, że RODO odchodzi od pisemności, zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający mogą wykazywać fakt przestrzegania prawa w dowolny sposób.

Jeżeli zatem ciąży na tobie taki obowiązek możesz posługiwać się szeregiem środków dowodowych, aby wykazać w toku ewentualnego postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że przetwarzasz dane osobowe prawidłowo. Przykładowo, mogą do tego posłużyć:

 • wprowadzone przez ciebie polityki i procedury będące podstawą organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
 • skrypty na twojej stronie internetowej wykonujące czy to obowiązek informacyjny, czy też odbierające zgodę na przetwarzanie danych,
 • korespondencją e-mail wysyłana w celu wykonania twoich obowiązków,
 • dokumentacją fotograficzną dokumentującą wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, bądź rozmieszczenie klauzul i informacji przeznaczonych dla osób, których dane dotyczą.

Jak widzisz, RODO pozwala podmiotom przetwarzającym dane na samodzielny dobór metod stosowania przewidzianych przez nie zasad. Z drugiej jednakże strony musisz liczyć się z tym, że w czasie ewentualnej kontroli albo innego postępowania prowadzonego przez organ nadzorczy, to na tobie ciążyć będzie obowiązek wykazania, że postępujesz zgodnie z prawem.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)