ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych oraz wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia, a także liderem zespołu prawników specjalistów w zakresie prawnej obsługi przedsiębiorców

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Główne Tematy

Współadministrator danych osobowych

Współadministrator danych osobowych

Co to jest współadministrowanie danymi osobowymi?

Współpracujesz z innymi przedsiębiorcami i zastanawiasz się, czy dane osobowe którymi dysponujecie nie podlegają współadministrowaniu? Nie wiesz, jakie dodatkowe obowiązki ciążą na współadministratorach? Zastanawiasz się, do którego ze współadministratorów powinieneś zwrócić się o realizację twojego roszczenia? Z mojego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi,
  • Jakie dodatkowe obowiązki mają współadministratorzy danych osobowych,
  • Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą względem współadministratorów.

Współadministratorzy

Jak zapewne pamiętasz, administratorem danych osobowych jest podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania tychże danych (np. pracodawca wyznacza cele i metody przetwarzania danych osobowych swoich pracowników, przedsiębiorca rozpoczynający kampanię reklamową określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych jej odbiorców, itp.).

W przypadku zaś, gdybyś o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych decydował wspólnie z innym podmiotem, to zarówno ty, jak i ów drugi podmiot będziecie współadministratorami. Do sytuacji takiej będzie zatem najczęściej dochodzić, w trzech  przypadkach, tj. gdy:

  • pomiędzy równorzędnymi jednostkami zawierane są różnego typu umowy o współpracy, umowy konsorcjum – mocą których ich uczestnicy wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i wspólnych klientów i kontrahentów,
  • kilka podmiotów tworzy grupę kapitałową, bądź inną strukturę spółek powiązanych ze sobą – podobnie jak w pierwszym przykładzie, także i tego typu podmioty mogą posiadać wspólnych klientów i kontrahentów ustalając razem metody i cele gromadzenia i korzystania z ich danych osobowych,
  • organy administracji państwowej tworzą wspólne programy, ewidencje, projekty – w których gromadzą dane osobowe w celu ich wspólnej realizacji.

Jak widzisz uzyskanie statusu współadministratora danych osobowych nie jest wcale czymś wyjątkowym. Wystarczy, że będąc przedsiębiorcą, zaangażujesz się we wspólne przedsięwzięcie gospodarcze z innymi podmiotami, w którym wszelkie decyzje, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, będą ustalane wspólnie.

Dodatkowe obowiązki współadministratorów

Będąc współadministratorem, wspólnie z pozostałymi współadministratorami powinieneś zawrzeć porozumienie (zwane wspólnymi ustaleniami) w zakresie odpowiedzialności poszczególnych współadministratorów, sposobu wykonania obowiązku informacyjnego, a także sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Ponadto, ww. podmioty zobligowane są do udostępniania najważniejszych elementów takiego porozumienia osobom, których dane dotyczą. Wagę poszczególnych fragmentów ustaleń należy przy tym odnosić do punktu widzenia osoby, której dane dotyczą. Więcej na ten temat przeczytasz w moim wpisie poświęconym porozumieniu pomiędzy współadministratorami.

Dodatkowo, każdy ze współadminisratorów wskazuje dane pozostałych spośród nich w rejestrze czynności przetwarzania, a także w procedurze uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We ww. porozumieniu określany jest także sposób wykonywania obowiązku informacyjnego, który powinien odzwierciedlać także zasadnicze elementy wspólnych uzgodnień. Musisz zatem wskazać w nim przede wszystkim, w imieniu jakich podmiotów ta informacja jest przekazywana, a także który z nich jest odpowiedzialny za kontakty z osobami, których dane dotyczą.

Realizacja uprawnień względem współadministratorów

Co prawda w treści ww. porozumienia można wskazać współadministratora odpowiedzialnego za realizację żądań osób, których dane dotyczą, niemniej nie wyłącza to zasad ogólnych. W praktyce oznacza to zatem, że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego z tychże administratorów.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)