ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o ochronie danych osobowych

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych oraz wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia, a także liderem zespołu prawników specjalistów w zakresie prawnej obsługi przedsiębiorców

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Główne Tematy

Zasady przetwarzania danych osobowych

Jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych?

Zastanawiasz się, jakie zasady ogólne przetwarzania danych wprowadziło RODO? A może słyszałeś o niektórych z zasad ale nie znasz ich dokładnej treści? Czy też chciałbyś zweryfikować twój sposób przetwarzania danych względem tychże zasad? Z niniejszego artykułu dowiesz się o:

  • zasadach przetwarzania danych wprowadzonych przez RODO,
  • konsekwencjach wynikających z tychże zasad dla procesu przetwarzania danych osobowych,
  • konieczności zapewnienia możliwości wykazania przestrzegania zasad ogólnych przez administratora danych.

Zasady ogólne według RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych [RODO] wprowadza siedem podstawowych zasad przetwarzania danych, którymi powinien kierować się administrator. Zgodnie z nimi dane osobowe muszą być:

  1. przetwarzanie musi następować zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość) – oznacza to przede wszystkim konieczność legitymowania się przez administratora podstawą przetwarzania danych, a także spełnienia obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane dotyczą, który to będzie przekazany w sposób zrozumiały i jednoznaczny,
  2. dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ( zasada ograniczenia celu przetwarzania) – administrator musi określić cele przetwarzania, wskazać je osobie, której dane dotyczą we ww. informacji, a także przetwarzać dane jedynie w tychże celach,
  3. dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych) – administrator uprawniony jest wyłącznie do przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji określonego celu, nie może gromadzić danych do tego zbytecznych,
  4. dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości) – dotyczy to m.in. obowiązku aktualizowania danych i ich prostowania na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  5. dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania) – administrator może przechowywać dane osobowe jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego je zgromadził; zmiana celu wymaga powtórzenia obowiązku informacyjnego,
  6. dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności) – na administratorze ciąży obowiązek doboru właściwych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
  7. administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie ww. zasad przetwarzania danych osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalność).

Ciężar dowodu

Zasada rozliczalności zakłada, że to na administratorze spoczywa obowiązek wykazania, że przetwarza dane osobowe zgodnie ze ww. zasadami. Rozliczalność znajdzie zastosowanie czy to w czasie postępowania prowadzonego przed krajowym organem nadzorczym, czy też w razie sporu z osobą, której dane dotyczą.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)